לאחרונה נתקלתי בבעיה ב- combobox של kendo באמצעות angular

  יש בעמוד combobox לבחירת עיר ו- combobox לבחירת רחוב

  ואני רוצה שרק אחרי שהמשתמש בוחר עיר ב – combobox הראשון,

  ה- combobox של הרחובות ירוץ לשרת להביא את הרחובות של העיר הספציפית,

  ב- combobox של הרחובות,  מוגדר k-auto-bind=false שמונע את הריצה לשרת באופן אוטומטי,

  באופן תאורטי זה אמור לעבוד,

  אבל במציאות התבצעה פניה לשרת כשהעמוד נטען, גם ללא בחירת עיר

  הקוד נראה ככה

  HTML

  Code Snippet
  <body ng-app=”myApp”>
      <div ng-controller=”myCtrl”>

          <div class=”col-md-8″>
              <select kendo-combo-box
                      k-data-source=”cities”
                      ng-model=”address.City”
                      data-text-field=”‘Name'”
                      data-value-field=”‘Id'”></select>
              <br />
              <select kendo-combo-box=”acStreets”
                      k-options=”acStreetsOptions”
                      ng-model=”address.Street”
                      k-auto-bind=false
                      data-text-field=”‘Name'”
                      data-value-field=”‘Id'”></select>
          </div>
      </div>
  </body>

  javascript

  Code Snippet
  angular.module(‘myApp’, [“kendo.directives”])
      .controller(‘myCtrl’, function ($scope, $http) {
          o = $scope;
          $http.get(‘/Address/GetSities’).success(function (res) {
              $scope.cities = res;
          })

          $scope.$watch(‘address.City’, function (newVal, oldVal) {
              if (newVal == oldVal || newVal == “”)
                  return;
              $scope.acStreets.dataSource.read();
          });

          $scope.acStreetsOptions = {
              filter: “contains”,
              dataSource: {
                  serverFiltering: false,
                  transport: {
                      read: {
                          url: ‘/Address/GetStreets’,
                      },
                      parameterMap: function (data, type) {
                          if (type == ‘read’) {
                              data.City = $scope.address.City;
                          }
                          return data;
                      }
                  },
              }
          }
      });

  הבעיה היתה ש-ng-model מכניס ערך ל- combobox והערך הראשוני הוא null מכיוון שלא נבחרה עדיין עיר,

  ומבחינת kendo ברגע שהוא קיבל ערך, הוא רץ לשרת גם אם מוגדר autoBind=false,

  הפתרון:

  להחליף את ng-model ל-k-ng-model שמחזיר את כל האוביקט

  ולהוסיף data-value-primitive=true, כדי לקבל רק את ה- Id

  כך נראה הקוד אחרי התיקון

  Code Snippet
  <body ng-app=”myApp”>
      <div ng-controller=”myCtrl”>

          <div class=”col-md-8″>
              <select kendo-combo-box
                      k-data-source=”cities”
                      ng-model=”address.City”
                      data-text-field=”‘Name'”
                      data-value-field=”‘Id'”></select>
              <br />
              <select kendo-combo-box=”acStreets”
                      k-options=”acStreetsOptions”
                      ng-model=”address.Street”
                      k-auto-bind=false
                      data-text-field=”‘Name'”
                      data-value-field=”‘Id'”
                      data-value-primitive=”true”></select>
          </div>
      </div>
  </body>